Bel voor meer informatie +31 (0) 48 546 06 20 (lokaal tarief)

06-82761790

Home > Waarom Bauland > Privacyreglement

Privacyreglement

 

Online afspraak maken

Of bel voor meer informatie

+31 (0) 48 546 06 20

Bij Bauland Kliniek stellen wij hoge eisen aan de mate van privacy van onze cliënten.
Voor elke behandeling leggen wij een medisch dossier aan. In dit elektronische patiëntendossier worden alle gegevens over u elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, operaties, etc. Als u wilt kunt u het dossier in overleg met uw arts inzien of (delen uit) het dossier laten kopiëren. Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan uw behandelend arts. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?

De artsen en medewerkers van Bauland die bij de behandeling zijn betrokken kunnen uw gegevens inzien. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak. Alle medewerkers bij Bauland hebben óf een beroepsgeheim óf een geheimhoudingsplicht waar zij zich aan dienen te houden. Uw privacy waarborgen wij in ons privacyreglement.

Rechten van de patiënt

U heeft recht tot inzage in uw patiëntendossier en u heeft de mogelijkheid kopieën op te vragen uit dit dossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten Bauland zijn verzameld of opgesteld. U heeft het recht Bauland te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.

Plichten van Bauland Kliniek

Bauland is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier.

Download hier het privacyreglement