Bel voor meer informatie +31 (0) 48 546 06 20 (lokaal tarief)

Home > Waarom Bauland > Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

 

Online afspraak maken

Of bel voor meer informatie

+31 (0) 48 546 06 20

Vanaf het moment dat uw afspraak gemaakt is tot het moment dat u weer naar huis kunt, proberen wij de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Alles in Bauland Kliniek is er op gericht om de kwaliteit van uw behandeling en verblijf te kunnen waarborgen. Heeft u toch klachten of opmerkingen, dan horen wij die uiteraard graag.

Eerst mondeling

Bent u ergens niet tevreden over, bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met de betrokkene(n). Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Onze klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het formuleren van uw klacht.
– Bauland neemt jouw klacht altijd serieus,
– Het tijdig informeren geeft Bauland de mogelijkheid om samen met jou een oplossing te vinden,
– Het helpt Bauland de kwalitet van zorg-en dienstverlening te optimaliseren.

Klachtenfunctionaris

Bauland Kliniek heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Naast de hulp die hij kan bieden bij het formuleren van uw klacht, informeert hij u over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en aangeklaagde met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Met uw instemming kan hij uw dossier inzien en betrokken medewerkers van Bauland Kliniek horen. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van Bauland Kliniek en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Als uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris Bauland Kliniek:
De heer Hans Ewalts
Postbus 104, 5450 AC Mill
Klachtenfunctionaris@baulandkliniek.nl

Klachtenreglement Bauland Kliniek juni 2017